NHÀ PHÂN PHỐI SIKA, VẬT LIỆU CHỐNG THẤM TOÀN QUỐC 0976 915 176

Ứng dụng của Sika trong ngành xây dựng và chống thấm

27-12-2012

Ứng dụng của Sika trong xây dựng và chống thấm

Danh mục sản phẩm và ứng dụng của các sản phẩm Sika

Danh mục ứng dụng của các sản phẩm Sika. Khách hàng chỉ cần kích vào sản phẩm trên danh mục để tìm hiểu thông tin và chi tiết kỹ thuật, tính năng của sản phẩm


1. Sản phẩm cho bê tông                

1.1 Sản phẩm cho sản xuất bê tông

Sika Viscocrete HE 10 AT

Sika Viscocrete HE 10

Sika Viscocrete 3000-20

Sika Viscocrete 3000-10

Sika Viscocrete 3000

Sikament NN

Sikament RMC

Sikament 2000 AT-N

Sikament R4

Sikament V4

Plastiment 96

Plastiment 100

Plastiment R

1.2 Các sản phẩm hỗ trợ

Plastocrete N

Sikacrete PP1

Antisol E

Antisol S

Rugasol F

Rugasol C

Separol

2. Vữa rót/ Định vị                          

2.1 Vữa rót gốc xi măng     

Sikagrout 214-11/214-11

Sikagrout 214-11 HS

Sikagrout GP

2.2 Vữa rót gốc nhựa Epoxy

Sikadur 42 MP

3. Sửa chữa và bảo vệ bê tông

3.1 Sửa chữa bê tông ( Vữa trộn tại công trường) 

Sika Latex

Sika Latex TH

Intraplast Z-HV

3.2 Sửa chữa bê tông ( Vữa trộn sẵn )

Sika Monotop 610

Sika Monotop R

Sika Refit 2000

Sikagard 75 Epocem

4. Tăng cường độ cho kết cấu        

4.1 Chất kết dính cường độ cao    

Sikadur 731

Sikadur 732

Sikadur 752

 

5. Chất trám khe và chất kết dính đàn hồi

Sikaflex Pro 3WF

Sikaflex Construction J (Grey)

Sikaflex Construction J (White)

Sika Primer 3N

Multiseal 3m x 10cm Grey

Multiseal 10m x 7,5cm Grey

Multiseal 10m x 20cm Grey

Multiseal 3m x 20cm Grey

Multiseal 10m x 15cm Grey

Multiseal 10m x 30cm Grey

6. Chất bảo vệ thép

Inertol Poxitar F

7. Chống thấm                                  

7.1 Chất chống thấm

Sikatop Seal 107

Sika Lite

Sika 102

7.2 Màng chống thấm

Sikaproof Membrane

7.3 Sản phẩm cho các khe nối

Sika Hydrotite CJ

Sika Waterbar 015 (Y)

Sika Waterbar 020 (Y)

Sika Waterbar 025 (Y)

Sika Waterbar 032 (Y)

Sika Waterbar V15 (Y)

Sika Waterbar V20 (Y)

Sika Waterbar V25 (Y)

Sika Waterbar V32 (Y)

7.4 Màng chống thấm định hình

BC Bitument Coating

Bituseal T130 SG

Bituseal T140 MG

Bituseal T140 SG

8. Sơn sàn / Chất Phủ                      

8.1 Sơn sàn và các lớp phủ gốc nhựa

Sikafloor 2420

Sikafloor 161

Sikafloor 2530W New 6011/7032

Sikafloor 263 SL 6011/7032

Sikafloor 264 6011/7032

Quarzt Sand

Thiner C

8.2 Chất phủ sàn gốc nhựa Eopxy xi măng siêu mịn          

Sikafloor 81 Epocem

8.3 Chất phủ sàn gốc xi măng

Sikafloor Chapdur Green

Sikafloor Chapdur Grey